Opdateret den 21. maj 2020                                                                                                                                 ENGLISH VERSION

Vilkår og Betingelser for Hjemmesiden

YAMMI – VILKÅR OG BETINGELSER FOR HJEMMESIDEN

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE

Denne side beskriver (sammen med vores Cookiebetingelser de vilkår og betingelser (“Hjemmesidevilkår”), som gælder for adgang til vores, Yammi.dk (“os” eller “YAMMI”), hjemmeside https://www.yammi.dk og enhver YAMMI-applikation for mobile enheder, som du anvender til at tilgå vores hjemmeside (tilsammen kaldet “Hjemmeside”). Du bedes venligst læse disse Hjemmesidevilkår omhyggeligt igennem, før du bestiller produkter fra vores Hjemmeside. Ved bestilling af produkter gennem Hjemmesiden (nu eller fremover) accepterer du at være bundet af disse Hjemmesidevilkår. Enhver brug af vores Hjemmeside er ligeledes underlagt Hjemmesidevilkårene.

Vi forbeholder os ret til at ændre Hjemmesidevilkårene til enhver tid ved at ændre vilkårene på denne side. Vi anbefaler, at du printer en kopi af disse Hjemmesidevilkår til eventuel fremtidig brug.

Enhver brug af personoplysninger, som er angivet i forbindelse med brug af Hjemmesiden, er underlagt vores Privatlivspolitik og Cookiebetingelser.

For at undgå misforståelser skal det understreges, at referencer til “Hjemmeside” i disse Hjemmesidevilkår er gældende for både den nuværende og enhver fremtidig version af vores hjemmeside https://www.yammi.dk samt enhver YAMMI applikation til mobile enheder, som du anvender til at tilgå vores hjemmeside, uanset om du anvender nuværende eller en fremtidig platform eller enhed (herunder men ikke begrænset til enhver mobilhjemmeside, mobil applikation, selskabs hjemmeside eller relateret hjemmeside for at tilgå og bruge Hjemmesiden, som til enhver tid udvikles).

Ved at tilgå enhver del af Hjemmesiden accepterer du disse Hjemmesidevilkår. Hvis du ikke accepterer disse Hjemmesidevilkår, skal du straks forlade Hjemmesiden, og du har ikke mulighed for at bestille produkter gennem Hjemmesiden.

 1. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER
 2. INTRODUKTION OG VORES ROLLE

1.1. Selskabsoplysninger: Yammi.dk er et selskab, der er registreret i Danmark med CVR-nr. 32006396, Gersagerparken 50,3 th, 2670 Greve.

1.2. eOrdre af produkter: Vi tilbyder dig mulighed for at afgive ordrer (“Ordre”) på produkter (“Produkter”) til levering eller afhentning hos de take away restauranter (“Restauranter”), som fremgår på Hjemmesiden (“Tjenesten”). En Ordre udgør et bindende tilbud til Restauranten om at indgå en aftale om levering af de pågældende Produkter. Når Restauranten har accepteret Ordren, er der indgået en juridisk forpligtende aftale om levering af Produkterne mellem dig og Restauranten. Du skal bemærke, at aftalen om levering af Produkterne indgås mellem dig og den Restauranten, og at vi alene agerer på vegne af, og som agent for, Restauranten i forbindelse med salg af Produktet.

 1. ADGANG TIL HJEMMESIDEN OG VILKÅR

2.1. Adgang til Hjemmesiden: Du kan tilgå visse dele af Hjemmesiden uden at afgive en Ordre og uden at registrere oplysninger om dig selv hos os. De fleste områder på denne Hjemmeside er åbne for alle.

2.2. Accept af vilkår: Uanset hvilken del af Hjemmesiden, du går ind på, tilkendegiver du, at du accepterer disse Hjemmesidevilkår. Hvis du ikke accepterer Hjemmesidevilkårene, skal du forlade Hjemmesiden øjeblikkeligt, og du kan ikke bestille Produkter på Hjemmesiden.

2.3. Ændring af vilkår: Vi kan til enhver tid ændre disse Hjemmesidevilkår. Du bør løbende besøge Hjemmesiden for at læse de gældende Hjemmesidevilkår, da de er bindende for dig. Du er underlagt de politikker og vilkår og betingelser, der er gældende på det tidspunkt, du bestiller Produkter igennem os.

2.4. Ansvar: Du er ansvarlig for at indgå alle de aftaler, der kræves, for at du får adgang til Hjemmesiden. Du er ligeledes ansvarlig for at sikre, at alle personer, der går ind på Hjemmesiden via din internetforbindelse, er bekendt med disse Hjemmesidevilkår, og at de overholder dem.

 1. DIN RETSEVNE

3.1. Habilitet og alder: Ved at afgive en Ordre på Hjemmesiden garanterer du, at:

3.1.1. Du juridisk er i stand til at indgå bindende aftaler med Restauranter; og

3.1.2. Du er over 18 år.

3.2. Du anerkender og accepterer at hvis du har en specifik madallergi eller intolerance, skal du kontakte restauranten direkte, for at tjekke om maden er passende for dig, inden du placerer en ordre direkte med dem.

3.3 Alkohol, cigaretter og andre tobaksprodukter:

3.3.1. Du accepterer og anerkender ligeledes, at i henhold til Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år er det ikke tilladt at sælge alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover til personer under 16 år fra butikker, eller alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 16,5 og derover til personer under 18 år fra butikker, hvor der foregår detailsalg, ligesom det heller ikke er tilladt at sælge cigaretter til personer under 18 år.

3.3.2. Hvis din ordre indeholder alkohol, cigaretter eller andre tobaksprodukter, kan du blive bedt om at dokumentere din alder i forbindelse med afhentning eller levering af din Ordre. Hvis du ikke kan dokumentere din alder på en for den pågældende Restaurant tilfredsstillende måde, eller hvis Restauranten med rimelighed mistænker, at de pågældende alkohol, cigaretter eller andre tobaksprodukter, som du har bestilt, er bestilt på vegne af personer, som Restauranten ikke lovligt kan sælge de pågældende produkter til, forbeholder Restauranten sig retten til ikke at gennemføre levering af de pågældende produkter til dig.

 1. SÅDAN AFGIVER DU EN ORDRE, OG SÅDAN BEHANDLES DEN

4.1. Din ordre: Når du har valgt de Produkter, du ønsker at bestille fra menuen hos den valgte take away Restaurant og har afgivet andre nødvendige oplysninger, vil du få mulighed for at afgive din Ordre ved at klikke på knappen “fortsæt”, “send min ordre” eller tilsvarende. Det er vigtigt, at du indtaster og retter eventuelle fejl, før du klikker på knappen, eftersom du vil afgive bindende tilbud Restauranten, ligesom indtastningsfejl ikke kan rettes, efter du har klikket på denne knap (med forbehold for bestemmelsen i pkt. 4.2 nedenfor).

4.2. Ændring eller annullering af Ordre: 4.2. Når du har afgivet din Ordre, og din betaling er autoriseret, kan du ikke ændre eller annullere din Ordre og kan heller ikke få pengene refunderet (se venligst pkt. 4.4 og [●] om processen vedrørende afviste Ordrer og tilbagebetaling). Hvis du ønsker at ændre eller annullere din Ordre, kan du kontakte Kundeservice som beskrevet i pkt. 6.3, og de vil forsøge at kontakte Restauranten og informere dem om dine ønsker. Det er dog ingen garanti for, at vi kan komme i kontakt med Restauranten, eller at Restauranten accepterer dine ønsker, idet de allerede kan have påbegyndt at forberede din Ordre.

4.3. Betalingsgodkendelse: I tilfælde af, at din betaling ikke godkendes, vil din Ordre ikke blive behandlet eller kommunikeret til den relevante Restaurant.

4.4. Behandling af din Ordre og Restaurantens afslag: Ved afgivelse af din bestilling vil vi sende din Ordre til den relevante Restaurant, og vi sender dig besked pr. e-mail om, at bestillingen er modtaget, og at din bestilling er ved at blive behandlet.

Bemærk venligst, at den bekræftelsesside, som du ser på Hjemmesiden, og den ordrebekræftelse, som du modtager, kun er en bekræftelse på, at du har sendt et bindende tilbud til den pågældende Restaurant om levering af Produkterne. Det betyder ikke nødvendigvis, at din Ordre vil blive leveret af Restauranten. Restauranten er berettiget til at afvise Ordren (dit tilbud), hvis de har for travlt pga. vejrforhold eller af andre årsager. Vi opfordrer Restauranterne til at acceptere alle Ordrer og til at informere os straks, hvis en Ordre afvises. Vi vil derefter informere dig (som regel via e-mail) så hurtigt som muligt, hvis en Restaurant afviser din Ordre. Hvis Restauranten afviser Ordren, vil enhver betaling du har fortaget i relation til den pågældende Ordre blive tilbagebetalt i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. 5.7 nedenfor.

4.5. Levering af din Ordre: De anslåede leverings- og afhentningstider givet af Restauranten er kun et estimat. Hverken vi eller Restauranterne garanterer, at Ordren leveres eller er klar til afhentning inden for de anslåede tider.

 1. PRISER OG BETALING

5.1. Moms og leveringsomkostninger: Priserne er som angivet på denne Hjemmeside. Disse priser er inklusive moms men kan være eksklusive leveringsomkostninger (hvis du vælger udbringning i stedet for afhentning) og håndteringsgebyrer. Dette vil blive tillagt det samlede skyldige beløb.

5.2. Forkerte priser: Denne Hjemmeside indeholder et stort antal menuer, og der er altid en risiko for, at nogle af menuerne indeholder forkerte priser. I sådanne tilfælde har vi eller den relevante Restaurant ingen forpligtelse til at sikre, at du får bestillingen til den lavere pris end den aktuelt gældende, eller til at kompensere dig i forbindelse med forkerte prisangivelser, såfremt den forkerte pris er åbenlys forkert, og du burde have indset dette i forbindelse med din bestilling.

5.3. Håndteringsgebyr: Vi opkræver et håndteringsgebyr for brug af Hjemmesiden. Du betaler gebyret i forbindelse med betaling for Ordren uanset hvilken betalingsmetode, der anvendes, jf. pkt. 5.4 nedenfor. Gebyret fastsat til DKK 2,00 pr. Ordre, men vi forbeholder os retten til på ethvert tidspunkt at reducere eller hæve gebyret uden varsel. Det aktuelle gebyr vil fremgå af Hjemmesiden.

5.4. Betalingsmetode: Betaling skal ske med et af de betalingskort, der accepteres af Hjemmesiden, eller kontant til Restauranten ved afhentning eller levering.

5.5. Betaling med kort: Hvis du betaler med kredit- eller debetkort, kan du blive bedt om at vise kortet til Restauranten ved afhentning eller levering som identifikation og som kontrol af, at informationen på kortet stemmer overens informationen på Ordren. Bemærk venligst, at der kan være forsinkelse i behandlingen af kortbetaling og transaktioner, og at dette kan betyde, at det kan vare op til tres (60) dage, før betalingen trækkes på din bankkonto eller på dit kredit- eller debetkort.

5.6. Kredit- og rabatkuponer: Et kredit- eller rabatbevis kan benyttes på din Ordre, hvis du anvender et salgsbevis eller en slags-kode, som genkendes af Hjemmesiden, og som godkendes af YAMMI, og hvis du betaler restbeløbet med kredit- eller debetkort. I vores Vilkår for Værdibeviser kan du læse de gældende vilkår vedrørende kredit- og rabatbeviser. Bemærk, at på grund af bankernes procedurer vil din bank “reservere” beløbet for Ordren (før en eventuel kredit eller rabat) på din konto i mellem 3 og 5 arbejdsdage (eller længere afhængigt af banken), og dette beløb vil derfor være utilgængeligt på din konto i denne periode. Kreditten eller rabatten anvendes, når banken overfører beløbet for din Ordre til os, hvor kredit- eller rabatbeløbet ikke overføres til os og vil i stedet blive frigivet af din bank på din konto. Du accepterer, at hverken vi eller den relevante Restaurant kan holdes ansvarlig overfor dig angående denne forsinkelse fra bankens side ved frigivelse af beløb på din konto.

5.7. Afviste Ordre: På grund af bankernes procedurer vil din bank, så snart du har afgivet en Ordre, som du betaler med kreditkort, og din betaling er blevet godkendt, “reservere” det fulde beløb for din Ordre. Hvis aftalen med Restauranten, indgået på baggrund af Ordren, efterfølgende annulleres (herunder som beskrevet i pkt. 4.4 ovenfor) , vil banken ikke overføre beløbet til os og vil i stedet frigive beløbet på din konto. Dette kan tage mellem 3 og 5 arbejdsdage (eller længere afhængigt af banken). Du accepterer, at hverken vi eller den relevante Restaurant kan holdes ansvarlig overfor dig angående denne forsinkelse fra bankens side ved frigivelse af beløb på din konto.

 1. KUNDESERVICE

6.1. Generelt: Kunden er meget vigtig for os. I henhold til pkt. 6.5 og 11 vil Kundeservice derfor så vidt muligt forsøge at hjælpe dig, hvis du har problemer med din Ordre. Du kan kontakte Kundeservice ved at klikke på eller vælge “Hjælp” eller en lignende knap eller ved at ringe til det telefonnummer, der er anført på Hjemmesiden.

6.2. Spørgsmål til din Ordre: Hvis din Ordre tager længere tid end forventet, eller hvis du har andre problemer med din Ordre, kan du kontakte Kundeservice som beskrevet ovenfor, og Kundeservice vil derefter forsøge at kontakte Restauranten for at følge op på din henvendelse.

6.3. Ændring eller annullering af din Ordre: Hvis du ønsker at annullere eller ændre din Ordre, efter den er afgivet, og betalingen er godkendt, kan du kontakte Kundeservice som beskrevet ovenfor, og de vil forsøge at kontakte Restauranten og meddele dem dit ønske. Det er dog ingen garanti for, at Kundeservice kan komme i kontakt med Restauranten, eller at Restauranten accepterer dine ønsker, da de allerede kan have begyndt at forberede din Ordre.

6.4. Klager og feedback: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af et Produkt eller den service, Restauranten har leveret, kan du give feedback til os i form af anmeldelse, kommentarer og bedømmelser på Hjemmesiden (samlet “Anmeldelser”), som afspejler din oplevelse. Anmeldelserne er en vigtig del af vores kvalitetskontrol.

6.5. Kompensation: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på et Produkt eller den service, en Restaurant har leveret, og du ønsker at få refunderet beløbet eller et forholdsmæssigt afslag i prisen eller en anden kompensation, skal du kontakte Kundeservice som beskrevet ovenfor inden for 48 timer efter, du har afgivet Ordren, og Kundeservice vil derefter forsøge at kontakte Restauranten og bede om en kompensation på dine vegne. Bemærk venligst, at aftalen om levering af Produkterne er indgået mellem dig og den Restaurant, hvor du har lagt din Ordre. Vi ikke kontrollerer Restauranterne og kvaliteten på Produkterne eller den service, de leverer, og vi kan ikke give og er ikke ansvarlige for at give dig kompensation på vegne af Restauranterne.

 1. LICENS

7.1. Vilkår for brug: Du har lov til at bruge Hjemmesiden og udskrive og downloade uddrag fra denne Hjemmeside til dit eget personlige brug på følgende grundlag:

7.1.1. Du må ikke misbruge Hjemmesiden (herunder til hacking eller “scraping”).

7.1.2. Medmindre andet fremgår, tilhører ophavsretten og andre immaterielle rettigheder på denne Hjemmeside og det materiale, der offentliggøres på den (herunder bl.a. fotografier og grafiske billeder) af YAMMI eller YAMMI’S licensgivere. Sådanne værker er beskyttet af ophavsretslovgivningen, og alle rettigheder forbeholdes. For så vidt angår disse Hjemmesidevilkår, er enhver brug af uddrag fra denne Hjemmeside, der ikke er hjemlet i pkt. 7.1, forbudt.

7.1.3. Du må ikke ændre hverken digitale kopier eller papirkopier af materiale, som du udskriver i overensstemmelse med pkt. 7.1, og du må ikke anvende billeder, fotografier eller andet grafisk materiale eller video- eller audiosekvenser alene uden nogen ledsagende tekst.

7.1.4. Du skal sikre, at vores status som ophavsmand til materialet på denne Hjemmeside altid anerkendes.

7.1.5. Du må ikke anvende materiale på denne Hjemmeside eller selve Hjemmesiden til kommercielt brug uden at indhente tilladelse fra os hertil.

7.2. Brugsbegrænsning: Bortset fra som anført i pkt. 7.1 må ingen dele af denne Hjemmeside gengives eller lagres på en anden hjemmeside eller medtages i et offentligt eller privat søgesystem eller -ydelse uden vor forudgående skriftlige tilladelse.

7.3. Rettigheder: Alle rettigheder, der ikke udtrykkelig gives i disse Hjemmesidevilkår, forbeholdes.

 1. ADGANG TIL HJEMMESIDEN

8.1. Tilgængelighed: Vi forsøger at sikre, at denne Hjemmeside normalt er tilgængelig 24 timer i døgnet, men er ikke ansvarlige herfor og kan ikke holdes ansvarlige, hvis Hjemmesiden ikke er tilgængelig på et givent tidspunkt eller i en periode.

8.2. Afbrydelse af adgang: Adgang til denne Hjemmeside kan midlertidigt og uden varsel afbrydes.

8.3. Beskyttelse af oplysninger: Overførsel af oplysninger via internettet er ikke fuldstændig sikkert. Selv om vi træffer foranstaltninger til beskyttelse af dine oplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden for de oplysninger, du overfører til Hjemmesiden. Enhver overførsel sker for egen risiko.

 1. BESØGENES MATERIALE OG ADFÆRD

9.1. Generelt:

9.1.1. Bortset fra personoplysninger, som er dækket af vores [Privatlivspolitik] om beskyttelse af personoplysninger, vil alt materiale, du overfører eller sender til denne Hjemmeside (herunder men ikke begrænset til Anmeldelser) (“Besøgendes Materiale”), blive anset for at være ikke-fortroligt og ikke-ophavsretligt beskyttet. Du garanterer, at du ejer eller på anden måde råder over rettighederne til Besøgenes Materiale. Du accepterer, at vi ikke har nogen forpligtelser med hensyn til sådant materiale. Vi og enhver, som vi udpeger, vil frit kunne kopiere, videregive, distribuere, indarbejde og i øvrigt anvende materialet og alle oplysninger, billeder, lyde, tekst m.v., til kommercielle eller ikke-kommercielle formål.

9.1.2. Du garanterer, at det Besøgendes Materiale, du lægger op eller viser, ikke er i strid med begrænsningerne i pkt. 9.2 og 9.3 nedenfor.

9.2. Vilkår for Besøgenes Materiale: Det er ikke tilladt at sende, uploade eller overføre materiale til eller fra denne Hjemmeside (herunder Anmeldelser), som:

9.2.1. bryder gældende lokal, national eller international lovgivning;

9.2.2. er ulovligt eller svigagtigt;

9.2.3. svarer til uberettiget annoncering;

9.2.4. indeholder virus eller andre skadelige programmer.

9.3. Vilkår for Anmeldelser: Ingen kommentar eller reaktion (uden begrænsning), du sender via Hjemmesiden, må:

9.3.1. have ærekrænkende, uanstændigt eller fornærmende indhold;

9.3.2. støtte vold eller diskrimination;

9.3.3. krænke en anden persons immaterielle rettigheder;

9.3.4. misligholde en juridisk pligt over for tredjemand (f.eks. fortrolighedspligt);

9.3.5. støtte ulovlige aktiviteter eller krænke andres privatliv;

9.3.6. give indtryk af, at det stammer fra os; eller

9.3.7. anvendes til at udgive dig for en anden person eller at give urigtige oplysninger om din tilknytning til en anden person.

9.4. Fjernelse af Anmeldelser: Listen over forbudte handlinger, der er anført i pkt. 9.2 og 9.3 ovenfor, er ikke udtømmende. Vi forbeholder os retten til (men påtager os ingen forpligtelse, medmindre loven kræver det) og kan efter eget skøn til enhver tid fjerne eller ændre i Anmeldelser eller Besøgenes Materiale, som er lagt på Hjemmesiden, som vi mener, er i strid med vilkårene i pkt. 9.2 og 9.3 ovenfor eller på anden måde er stødende eller på anden måde kan skade en tredjepart.

9.5. Brug af Anmeldelser: Anmeldelserne og andet Besøgenes Materiale på Hjemmesiden har kun til formål at informere og udgør ikke råd fra os. Anmeldelser og Besøgenes Materiale afspejler meningerne fra de kunder, som har bestilt Produkter gennem Hjemmesiden, eller fra andre tredjeparter, og udtalelser, råd og meninger fra disse personer kommer kun fra disse personer. I den udstrækning, det er tilladt i henhold til lovgivningen, påtager vi ikke noget ansvar for personer eller Anmeldelser eller Besøgenes Materiale, herunder men ikke begrænset til fejl, injurier, obskønitet, undladelser eller usandheder, som man kan støde på i dette materiale.

9.6. Ansvar: Du accepterer at kompensere os for omkostninger og krav (og relaterede omkostninger) fremsat mod os fra en Restaurant eller anden tredjepart på grund af en Anmeldelse eller andet Besøgenes Materiale, som er i strid med pkt. 9.2 og 9.3 eller andre begrænsninger og garantier, aftaler eller begrænsninger i dette pkt. 9.

9.7. Videregivelse til myndigheder og domstole: Du accepterer, at vi samarbejder fuldt ud med retshåndhævende myndigheder og efterkommer domstolsafgørelser, der anmoder os om eller pålægger os at videregive identiteten på eller opholdsstedet for personer, der gør materiale tilgængelig i strid med pkt. 9.2 og 9.3 eller andre begrænsninger, og friholder os så vidt muligt i henhold til lovgivningen fra ethvert ansvar i forbindelse med denne videregivelse.

 1. LINKS TIL OG FRA ANDRE HJEMMESIDER

10.1. Tredjeparts websites: Links til andre hjemmesider på denne Hjemmeside er kun medtaget for at gøre det nemt for dig. Hvis du anvender disse links, forlader du denne Hjemmeside. Vi har ikke gennemgået alle disse andre hjemmesider og har ikke kontrol over (og er ikke ansvarlig for disse hjemmesider eller deres indhold eller tilgængelighed). Vi godkender dem ikke eller afgiver erklæringer om dem, materialet på dem eller resultatet af at bruge dem. Hvis du beslutter at gå ind på en af disse andre hjemmesider, der har et link til denne Hjemmeside, gør du det for egen risiko.

10.2. Tilladelse til at oprette links: Du må gerne oprette et link til denne Hjemmeside (www.yammi.dk), forudsat at:

10.2.1. det sker forsvarligt og lovligt og på en måde, så det ikke skader vores omdømme, eller du drager fordel af det;

10.2.2. Du må ikke etablere et link fra en hjemmeside, som ikke er ejet af dig, eller på en måde, som antyder en form for forbindelse med eller godkendelse fra os, hvis en sådan ikke eksisterer;

10.2.3. Den hjemmeside, hvorfra du opretter et link, skal overholde de indholdsstandarder, der er anført i disse Hjemmesidevilkår (især pkt. 9 (Besøgenes Materiale og Anmeldelser));

10.2.4. Vi forbeholder sig ret til at bringe din tilladelse til at oprette links til ophør til enhver tid.

 1. ANSVARSFRASKRIVELSE

11.1. Hjemmesideinformation: Selvom vi tilstræber at sikre, at oplysningerne på denne Hjemmeside er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. Vi kan foretage ændringer af materialet på denne Hjemmeside eller af de funktionaliteter og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på denne Hjemmeside kan være forældet, og vi forpligter os ikke til at opdatere materialet.

11.2. Allergene ingredienser, intolerancer og andre menu-informationer: Når en restaurant tilmelder sig YAMMI, skal de holde YAMMI opdateret med information omkring hele deres menu. Vi inkluderer herefter denne information på deres separate restaurantside. Hvor denne information inkluderer allergisk og lignende information, sørger vi for at videreføre restaurantens information præcis som den står på restaurantens menu. Hvis du, eller en person som du bestiller for, har bekymringer omkring fødevareallergier, intolerancer eller præferencer, bør du altid kontakte restauranten direkte, før du bestiller. Vi frabeder brugen af kommentarfeltet for at informere om allergener og intolerancer. Det er vigtigt du taler direkte med restauranten der forbereder din mad, for at sikre maden du bestiller er passende for dig.

11.3. Restaurantens handlinger og undladelser: Den juridiske aftale vedrørende levering og køb af et Produkt er mellem dig og den Restaurant, som du afgiver Ordren hos. Vi har ingen kontrol over de handlinger eller undladelser, som Restauranten foretager. Uden at begrænse ovenstående accepterer du følgende ved din brug af Hjemmesiden:

11.3.1. Vi garanterer ikke, at Produkterne, der bestilles fra en Restaurant gennem Hjemmesiden, er af en tilfredsstillende kvalitet eller svarer til dine forventninger, og vi frasiger os ethvert ansvar herfor.

11.3.2. Estimerede leverings- og afhentningstider oplyst af Restauranterne er kun estimater. Hverken vi eller Restauranterne garanterer, at Ordrer leveres eller er klar til afhentning inden for de estimerede tider.

11.3.3. Vi opfordrer alle vores Restauranter til at acceptere alle Ordrer og til at informere os straks, hvis en Ordre afvises. Vi vil derefter informere dig (som regel via e-mail) så hurtigt som muligt, hvis en Restaurant afviser din Ordre. Restauranter kan dog til enhver tid vælge at afvise Ordren, hvis de har for travlt pga. vejrforhold, hvis du ikke kan dokumentere din alder i forbindelse med køb af alkohol, cigaretter eller andre tobaksprodukter, samt af andre årsager.

11.3.4. Denne ansvarsfraskrivelse påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder over for en Restaurant.

11.4. Undtagelse: Vi giver dig adgang til denne Hjemmeside og til brug heraf på det grundlag, at vi, i så vid udstrækning, som loven tillader det, fraviger alle garantier, betingelser og vilkår vedrørende Hjemmesiden og dit brug heraf (herunder garantier, betingelser og vilkår, som kunne gælde for denne Hjemmeside og dit brug heraf, vi leverer, eller som på anden måde gælder for disse Hjemmesidevilkår i henhold til lovgivningen).

 1. ANSVAR

12.1. Generelt: Intet i disse Hjemmesidevilkår udelukker eller begrænser vores ansvar i forbindelse med død eller personskade, som opstår på grund af vores uagtsomhed, svigagtige urigtige udtalelser eller andet ansvar, som ikke kan begrænses i henhold til gældende lovgivning. Intet i disse Hjemmesidevilkår påvirker dine lovbestemte rettigheder.

12.2. Ansvarsfraskrivelse: I henhold til pkt. 12.1 er vi under ingen omstændigheder ansvarlig overfor dig, herunder men ikke begrænset til erstatning i kontrakt, skadevoldende handlinger (herunder uagtsomme handlinger), manglende overholdelse af lovpligtige krav eller på anden måde, i forbindelse med Hjemmesiden (herunder brug, manglende evne til at bruge, eller resultaterne af brugen af vores ydelser eller Hjemmesiden), hvad angår:

12.2.1. ethvert omsætningstab;

12.2.2. tab eller ødelæggelse af data, information eller software;

12.2.3. tab af forretningsmuligheder;

12.2.4. tab af forventede besparelser;

12.2.5. tab af goodwill, eller

12.2.6. enhver indirekte tab elle

12.3. Ansvarsbegrænsning: I henhold til pkt. 11, 12.1 og 12.2 vil vores ansvar overfor dig vedrørende alle andre tab, der opstår i henhold eller i forbindelse med brug af Hjemmesiden, både erstatning i kontrakt, skadevoldende handlinger (herunder uagtsomme handlinger), manglende overholdelse af lovpligtige krav eller på anden måde, under ingen omstændigheder overstige værdien af din Ordre eller DKK 1000, afhængigt af hvilket beløb, der er lavest.

12.4. Yderligere omkostninger: Du påtager dig det fulde ansvar for yderligere og relaterede omkostninger, som du pådrager dig i forbindelse med eller som resultat af din brug af Hjemmesiden, herunder men ikke begrænset til omkostninger, der vedrører service, reparation eller tilpasning af udstyr, software eller data, som du ejer, lejer, har licens til eller benytter på anden måde.

 1. OPSIGELSE

13.1. Årsager til opsigelse: Vi kan (efter eget skøn) opsige eller suspendere din ret til at bruge denne Hjemmeside med øjeblikkelig virkning ved at give dig skriftlig besked (herunder pr. e-mail), såfremt:

13.1.1. du har benyttet Hjemmesiden i strid med pkt. 7.1 (Licens);

13.1.2. du har offentliggjort materiale, der udgør en overtrædelse af pkt. 9.2 eller 9.3 (Besøgendes materiale og adfærd);

13.1.3. du har misligholdt pkt. 10.2 (Links til og fra andre hjemmesider); eller

13.1.4. hvis du misligholder andre væsentlige vilkår i disse Hjemmesidevilkår.

13.2. Forpligtelser ved opsigelse: Ved opsigelse eller suspendering skal du straks destruere eventuelt downloadede eller udskrevne uddrag fra denne Hjemmeside.

 1. SKRIFTLIG KOMMUNIKATION

14.1. Gældende lovgivning kræver, at noget af den information eller kommunikation vi sender til dig, skal være skriftlig. Når du bruger Hjemmesiden eller bestiller Produkter via Hjemmesiden, accepterer du, at kommunikation med os hovedsagelig foregår elektronisk. Vi vil kontakte dig pr. e-mail eller give dig information ved at offentliggøre meddelelser på vores hjemmeside. Af kontraktmæssige årsager accepterer du denne elektroniske kommunikationsmåde, og du anerkender, at alle kontrakter og meddelelser og al information og anden kommunikation, du får fra os elektronisk, overholder alle juridiske krav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig. Denne betingelse berører ikke dine rettigheder i henhold til lovgivningen.

 1. BEGIVENHEDER UDEN FOR VORES KONTROL

15.1. Vi er ikke ansvarlige for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser i henhold til disse Hjemmesidevilkår, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (“Force Majeure”).

15.2. Force Majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (herunder men ikke begrænset til) følgende:

15.2.1. strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt;

15.2.2. civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig;

15.2.3. brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe;

15.2.4. umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler;

15.2.5. umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk;

15.2.6. en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.

15.3. Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force Majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vores bedste for at bringe Force Majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til disse Hjemmesidevilkår kan opfyldes på trods af Force Majeure-begivenheden.

 1. YDERLIGERE VILKÅR

16.1. Privatlivspolitik: Vi er forpligtede til at beskytte dine personoplysninger. Alle personoplysninger, som vi indsamler fra dig, behandles i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik. Du bør læse vores Privatlivspolitik, som er en del af disse Hjemmesidevilkår og kan ses her.

16.2. Andre vilkår: Du bør ligeledes læse vores Cookiebetingelser for at få oplysninger om, hvordan og hvorfor, vi benytter cookies til at forbedre kvaliteten af Hjemmesiden, vores Kuponvilkår og Konkurrencebetingelser for at få information om de gældende vilkår vedrørende de konkurrencer, vi afholder. Disse betingelser er også en del af disse Hjemmesidevilkår.

16.3. Vilkårenes uafhængighed: Hvis en kompetent myndighed fastslår, at disse Hjemmesidevilkår på nogen måde er ugyldige, ulovlige eller uden retskraft, skal det kun ramme det pågældende vilkår, betingelse eller bestemmelse, og de øvrige bestemmelser skal fortsat opretholdes efter deres indhold i videst mulig omfang i henhold til lovgivningen.

16.4. Aftalens fuldstændighed: Disse Hjemmesidevilkår og ethvert dokument, hvortil der udtrykkeligt henvises i dem, udgør den samlede aftale mellem dig og os og erstatter alle tidligere drøftelser, korrespondance, forhandlinger, ordninger, forståelse eller aftaler mellem dig og os.

16.5. Afkald: Manglende håndhævelse (helt eller delvist) fra din eller vores side af disse Hjemmesidevilkår skal ikke fortolkes som afkald på dine eller vores rettigheder eller retsmidler.

16.6. Overdragelse: Du må ikke overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Hjemmesidevilkår uden vores forudgående skriftlige accept heraf. Vi kan overdrage vores rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Hjemmesidevilkår uden din forudgående skriftlige accept til vores associerede selskaber eller andre selskaber, som vi etablerer joint venture med, køber eller sælges til.

16.7. Overskrifter: Overskrifterne i disse Hjemmesidevilkår er udelukkende indsat for overskuelighedens skyld og skal ikke påvirke fortolkningen af disse.

 1. LOVVALG OG VÆRNETING

17.1. Nærværende Hjemmesidevilkår er underlagt lovgivningen i Danmark og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Ved tvister, der måtte opstå i forbindelse med disse Hjemmesidevilkår, kan du anlægge sag ved de danske domstole. Hvis du bor i et andet EU-medlemsland, kan du også anlægge sag i det land, hvor du bor.

17.2 Som forbruger er du beskyttet af ufravigelige bestemmelser i forbrugerlovgivningen i det land, hvor du bor. Intet i disse Hjemmesidevilkår, inklusive pkt. 17.1 ovenfor, påvirker dine rettigheder som forbruger til at gøre sådanne ufravigelige lovbestemmelser gældende.

 1. YAMMI – KUPONVILKÅR

Generelt

 1. De følgende bestemmelser og vilkår (“Generelle Kuponvilkår”) gælder for alle kuponer, der er udstedt af YAMMI til brug på Hjemmesiden, herunder kuponer med kredit (“Betalingskupon”) og promoveringsrabatkuponer (“Rabatkuponer”), som sammen med Betalingskodekuponer er (“Kuponer”).
 2. Kuponer reguleres også af, og de Generelle Kuponvilkår suppleres og/eller ændres af, yderligere vilkår ( “Særlige Kuponvilkår” ), som vil være anført på kuponen, når kuponen udstedes.
 3. Kuponer kan kun indløses på online Ordrer hos Restauranter via Hjemmesiden.

Særlige vilkår for brugen af Betalingskuponer

 1. Betalingskuponer skal bruges på en YAMMI online kundes konto gennem yammi.dk senest på den dato, som er anført på Betalingskuponen, og/eller på det tidspunkt, Betalingskuponen udstedes, ved at indtaste den relevante kode (“Betalingskuponkode”), og udløber, hvis den ikke benyttes inden denne dato. Hvis Betalingskuponen benyttes inden udløbsdatoen, bliver kundens konto krediteret med det relevante beløb. Hvis ikke andet er anført i de Særlige Kuponvilkår, skal kreditten benyttes inden seks (6) dage fra udstedelsesdatoen på Betalingskuponen.
 2. Hvis ordrebeløbet er mindre end værdien på Betalingskuponen, som krediteres kundens konto, vil det resterende beløb ikke blive udbetalt. Det resterende beløb vil stå som kredit på kundens konto og kan indløses på efterfølgende ordrer.
 3. Hvis ordrebeløbet er større end Betalingskuponen, som er krediteret kundens konto, skal det resterende beløb betales online med kreditkort.
 4. Betalingskuponer og Betalingskuponkoder kan kun benyttes én gang. Så snart Betalingskuponkoden er benyttet (uanset om det er autoriseret eller uautoriseret brug), er Betalingskuponkoden ikke længere gyldig. Modtagere af Betalingskuponer er ansvarlige for at sikre, at deres Betalingskuponkoder ikke benyttes af andre.

Særlige vilkår for brugen af Rabatkuponer

 1. Rabatkuponer skal benyttes før den dato, der er angivet på Rabatkuponen, og/eller på det tidspunkt, hvor Rabatkuponen udstedes, ved at indtaste den relevante kuponkode (“Rabatkuponkode”), og udløber efter denne dato.
 2. Såfremt en Rabatkuponkode er blevet indløst 2.000 gange, vil Rabatkuponkoden automatisk udløbe på trods af den udløbsdato, der er anført på Rabatkuponen.

Generelle vilkår for brugen af alle Kuponer

 1. Retten til at benytte en Kupon er personlig for den oprindelige modtager og kan ikke overdrages. Kuponer må ikke kopieres, distribueres, publiceres direkte eller indirekte på nogen måde til brug for en anden person end den oprindelige modtager. Kuponer må ikke lagres i en fillagringssystem uden vores forudgående skriftlige tilladelse hertil. Kuponer, som omdeles eller cirkuleres uden vores skriftlige tilladelse, f.eks. i et internet-forum eller på en “køb og salg”-hjemmeside, er ikke gyldige og kan blive afvist eller annulleret.
 2. Medmindre andet er anført i de Særlige Kuponvilkår, gælder følgende:

11.1 Kuponer kan ikke benyttes sammen med andre kuponer eller rabatter eller kampagner, som der reklameres med, eller som finder sted fra tid til anden;

11.2 Kuponen kan kun benyttes én gang af en modtager;

11.3 Hver kunde eller husstand kan kun benytte en Kupon eller rabat pr. reklamekampagne, og

11.4 Retten til at bruge en Kupon er personlig for modtageren og kan ikke overdrages.

 1. Når du bruger en Kupon, garanterer du over for os, at du er den autoriserede modtager af Kuponen, og at du bruger den i overensstemmelse med disse vilkår på lovlig vis og i god tro. Hvis vi vurderer, at en Kupon er benyttet i strid med disse vilkår, på ulovlig vis eller i ond tro, kan vi afvise eller annullere Kuponen.

Andre vilkår

 1. Bemærk venligst, at på grund af bankerne standardprocedurer vil din bank “reservere” det fulde beløb for en Ordre (før en Kupon eller rabat er fratrukket) på din bankkonto i 3 – 5 arbejdsdage (eller i længere tid afhængigt af banken), og dette beløb er derfor ikke tilgængeligt på din konto i denne periode. Kreditten eller rabatten fratrækkes, når banken overfører beløbet til os, hvor kreditten eller rabatbeløbet ikke overføres og i stedet frigøres af banken på din konto.
 2. Kuponer kan ikke omveksles til kontanter.
 3. Vi er på intet tidspunkt ansvarlige over for kunder eller husstande vedrørende tab eller krav, der opstår pga. afvisning, annullering eller tilbagekaldelse af Kuponer, eller for kundens eller husstandens manglende brug eller evne til at bruge en Kupon uanset årsag.
 4. Vi forbeholder os til enhver tid retten til efter eget skøn at tilføje eller ændre i disse Generelle Kuponvilkår, hvad angår brugen af Kuponer eller til at ændre eller afslutte Kuponens gyldighedsperiode uden varsel.
 5. Alle standardvilkår vedrørende brugen af Hjemmesiden og vores Tjeneste gælder ligeledes.

III. YAMMI – Konkurrencevilkår

 1. De følgende generelle betingelser og vilkår (“Generelle Konkurrencevilkår”) gælder for alle konkurrencer, der afholdes af YAMMI.
 2. De enkelte konkurrencer er ligeledes underlagt – og de Generelle Konkurrencevilkår suppleres og/eller ændres af – yderligere betingelser og vilkår (“Særlige Konkurrencevilkår”), som angives i forbindelse med hver enkelt konkurrence.
 3. Konkurrencerne er åbne for alle bosiddende i Danmark, og som er over 18 år, med undtagelse af YAMMI’S medarbejdere, YAMMI’S associerede selskaber, koncern- eller datterselskaber, deres familier, agenter eller andre, som kan have en forbindelse til konkurrencen.
 4. Vinderne er ansvarlige for at sikre, at de kan tage imod den relevante præmie i overensstemmelse med disse Generelle Konkurrencevilkår og andre gældende Særlige Konkurrencevilkår.
 5. Vi forbeholder os retten til at trække en ny vinder af konkurrencen, hvis den relevante præmie ikke er accepteret eller afhentet inden for den periode, der er angivet i de gældende Særlige Konkurrencevilkår.
 6. Ved at udfylde og indsende konkurrencetilmeldingen accepterer du de Generelle Konkurrencevilkår og de gældende Særlige Konkurrencevilkår.
 7. De Generelle Konkurrencevilkår og de gældende Særlige Konkurrencevilkår reguleres af dansk ret.
 8. De personoplysninger, som indsamles som en del af YAMMI’S konkurrencer, behandles i overensstemmelse med Persondataloven. Yderligere information vedrørende Privatlivspolitikken kan ses på Privatlivspolitik.
 9. Vi forbeholder os til enhver tid retten til at aflyse en konkurrence uden forudgående varsel og/eller til enhver tid at ændre de Generelle Konkurrencevilkår eller de Særlige Konkurrencevilkår vedrørende en konkurrence.
 10. Vores beslutning er endelig og bindende i ethvert tilfælde vedrørende en konkurrence.
 11. Alle gældende standardvilkår og betingelser vedrørende brugen af Hjemmesiden og Tjenesten finder ligeledes anvendelse i forbindelse med konkurrencer.